07 Februari 2020

Senam pagi di Mi P2A Cendana sekaligus visit ke masing-masing kelas
Pendampingan TK Pertiwi Cendana belajar di luar kelas